เกี่ยวกับ JoylyRunning

เรามีอาชีพเป็นนักกายภาพบำบัด และจบปริญญาโททางด้านเวชศาสตร์การกีฬา ที่เกิดหลงใหลการวิ่ง และศาสตร์แห่งการวิ่งโดยไม่รู้ตัว จึงมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งให้กับนักวิ่งที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมให้ได้มากเท่าที่สุด เท่าที่เวลาส่วนตัวนอกเหนือเวลาจากภารกิจการทำงานหลักจะเอื้ออำนวย

เนื้อหาในเวปไซท์นี้จะมีเนื้อหาทั้งแบบวิชาการจ๋า กึ่งวิชาการ ประสบการณ์ส่วนตัวจากการวิ่ง ประสบการณ์ทางการรักษาเพื่อนนักวิ่งที่บาดเจ็บ โดยมีความพยายามที่จะใช้ภาษาชาวบ้านให้มากที่สุด เราได้พยายามหลีกเลี่ยงภาษาทางวิชาการให้มากที่สุด แต่บางทีก็ทำได้ยาก จนอาจต้องทับศัพท์กันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเหล่านี้สามารถอ่านได้หมดทั้งคนที่ได้เรียน และไม่ได้เรียนทางการแพทย์มา และนักกายภาพบำบัดก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้โดยไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างฟรีในโลกความรู้จากเวปไซท์นี้ค่ะ

ขอให้เพื่อนนักวิ่งได้รับความรู้มากมายจากเวปไซท์นี้นะคะ

ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย (Page: JoylyRunning)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: