จุดสูงสุดของฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต – โกรทฮอร์โมน

ฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตของมนุษย์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Human Growth Hormone หรือเรียกย่อๆว่า HGH เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นเซลล์ให้เจริญเติบโต สืบพันธ์ สร้างใหม่ และฟื้นตัว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่นักกีฬารักฮอร์โมนตัวนี้นักหนา และยิ่งมีฮอร์โมนตัวนี้มากเท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

HGH ถูกผลิตจากต่อมใต้สมองที่มีชื่อว่า พิธูอิทารี่แกลนด์ (Pituitary gland) ที่มีขนาดเท่ากับถั่วและห้อยหลวมๆอยู่กับสมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ที่มีขนาดเท่าถั่วอัลมอนด์และวางตัวอยู่ที่ฐานของสมอง HGH จะถูกปล่อยออกมาเมื่อเพื่อนๆออกกำลังกาย และตอนที่เพื่อนๆอยู่ในช่วงหลับลึกที่สุด ที่เรียกว่าช่วงเดลตา (Delta sleep) ยิ่งเพื่อนๆฝึกซ้อมมากเท่าไร HGH ก็จะยิ่งถูกผลิตออกมามากเท่านั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายในจุดที่จะสามารถรักษาภาวะสมดุลของร่างกายได้(Homeostasis) และเมื่อถึงจุดนั้น กระบวนการผลิตก็จะปิดตัวลง

การเพิ่มการสร้าง HGH

สามารถทำได้ 3 ทาง คือ

  1. การวิ่ง:การสร้าง HGH จะเริ่มต้นเมื่อมีการวิ่งไปแล้ว 10 นาที แล้วจึงหยุดการผลิตหลังจากนาทีที่ 75 ไปแล้ว การฝึกซ้อมแบบฟาร์ตเล็ต (Fartlek) เป็นการวิ่งที่มีประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการกระตุ้นการปล่อย HGH
  2. การฝึกซ้อมด้วยแรงต้าน:การออกแรงต้านที่ระดับมากเพียงไม่กี่นาที หรือการฝึกที่ความหนักปานกลาง เป็นเวลา 30 – 40 นาที เป็นการฝึกที่สามารถกระตุ้นการปล่อย HGH ได้
  3. การทานโปรตีนเป็นอาหารเสริม:การทานโปรตีนทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อม รวมทั้งการทานโปรตีนก่อนเข้านอน เป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระตุ้นการปล่อย HGH ให้มากขึ้นได้

ทอม คอทเนอร์ (Tom Cotner) นักชีววิทยาระดับปริญญาเอก และโค้ชนักวิ่งระยะไกลแห่ง ซีแอทเทิล เบส คลับ นอร์ธเวส์ท (Seattle-based Club Northwest) ได้กล่าวไว้ว่า ยังมีทางง่ายๆอีก 5 ทางในการลดระดับการปล่อย HGH ค่ะ

การลดระดับการปล่อย HGH

  1. การรบกวนการนอนหลับ:อะไรก็ตามที่รบกวนช่วงเวลาหลับลึกที่สุด ก็จะรบกวนการสร้าง HGH ด้วย
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี:มีความสำคัญมากที่ควรจะบริโภค (โดยเฉพาะปริมาณแคลอรี่) ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  3. การบาดเจ็บ:ฮอร์โมน HGH จะเลื่อนความสำคัญของการทำงานไปสมานการบาดเจ็บใดๆที่เกิดขึ้นแทนการสร้างกล้ามเนื้อ
  4. ภาวะเจ็บป่วย:ความเจ็บป่วยลดการหลั่ง HGH โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะไข้ร่วมด้วย
  5. แอลกอฮอล์:ดื่ม 1 แก้ว สามารถลดการปล่อย HGH ตอนกลางคืนได้ถึง 30% หากดื่ม 2 แก้ว จะลดลงได้ถึง 70% – 80%

ดังนั้น เพื่อนๆสามารถทำให้เกิดการหลั่ง HGH ได้สูงที่สุดด้วยตนเอง โดยการทำสิ่งที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ผิดด้วยการโด๊ปค่ะ

ขอให้ฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตของมนุษย์ของเพื่อนนักวิ่ง หลั่งออกมาในเวลาที่เหมาะสมกันนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: