joylyrunning

Website:

https://joylyphysio.wordpress.com

Profile:

นักกายภาพบำบัด และนักเวชศาสตร์การกีฬาที่มีความหลงใหลในการวิ่งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับการวิ่งนำเสนอต่อเพื่อนนักวิ่งให้ได้มากที่สุด หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะ

Posts by joylyrunning: