Tag: Marathon Iron

15 แหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยธาตุเหล็ก

ในอาหารมีธาตุเหล็กอยู่ 2 ชนิด เหล็กในรูปฮีม (Heme iron) และเหล็กในรูปอื่นๆ (Non-heme iron) เหล็กในรูปฮีมได้มาจากฮีโมโกลบิน และพบได้ในอาหารที่ทำมาจากสัตว์ โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ และหอย เหล็กในรูปอื่นๆพบได้ในอาหารที่ทำมาจากพืช ซึ่งดูดซึมเข้าร่างกายได้ยากกว่าเหล็กในรูปฮีม เหล็กในรูปฮีมสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้มากกว่าเหล็กในรูปอื่นๆ 2 – 3 เท่า ปริมาณธาตุเหล็กที่ควรได้รับต่อวันในผู้ชายอายุมากกว่า 18 ปีคือ 18 มิลลิกรัมต่อวัน และผู้หญิงอายุ 19 – 50 ปีควรได้รับธาตุเหล็ก 18 มิลลิกรัมต่อวัน และผู้หญิงอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ควรได้รับธาตุเหล็ก 8 มิลลิกรัมต่อวัน อาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กทั้งสองชนิด คือ หอยกระป๋องแห้ง 3 ออนซ์… Continue Reading “15 แหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยธาตุเหล็ก”